Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2023 r. poz. 887) 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000887

proces legislacyjny w celu uchwalenia projektu nowej ustawy dostępny pod adresem:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12351755

 

Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002337

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. nr 75 poz. 405)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110750405

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. nr 48 poz. 284)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20080480284

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. nr 153, poz. 1783 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20011531783

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. nr 52 poz. 315)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19590520315

 

 

CMENTARZE

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com