STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

W dniu 14.12.2021 r. ukonstytuował się Nowy Zarząd Stowarzyszenia Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych w następującym składzie:
 
1. Anna Tarnowska - Przewodniczący
2. Barbara Romanowska - Zastępca Przewodniczącego
3. Grzegorz Bieńkowski - skarbnik
4. Joanna Szczudlik - sekretarz
5. Anna Gogola -członek
6. Robert Grudziąż- członek

Adres:

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych

Aleje Jerozolimskie 89/43

02-001 Warszawa

mail: kontakt@srsh.pl

 

Nr konta:  PKO BP S.A. VIO/Warszawa

58 1020 1068 0000 1202 0070 5285

 

Wysokość składki członkowskiej 100 zł/rok

 

KRS: 0000141967

NIP: 525-19-19-565

REGON: 012474310

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com