02 czerwca 2023
  2024; M. Mermer; Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Zakres i forma projektu budowlanego Tekst ze zmianami "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" Tekst
01 czerwca 2023
  2024; Państwowa Inspekcja Sanitarna; Właściwe oświetlenie w szkołach i placówkach 2023; PSSE Warszawa; Wymagania sanitarno-lokalowe dla obiektów, w których prowadzone są zajęcia wychowania przedszkolnego Dodatkowo odpowiedzi na pytania zadane w
01 czerwca 2023
2023; P. Grzesiowski; Legionella – ofiara zmian klimatycznych czy zaniedbań 2022; M.Burzak; Dekontaminacja obszaru medycznego zaliczanego do klasy S1 i klasy S2 – aktualne normy i wytyczne 2022; A. Różycki;
01 czerwca 2023
  2015, A. Chomiczewski; Technologia basenowa 2014, GIS; Wytyczne w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach
01 czerwca 2023
2024; GIS; Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami  2023; B. Romanowska, I. Paprzycka; Wymagania higieniczne i zdrowotne stawiane przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej obiektów usługowych: zakładów fryzjerskich,
01 czerwca 2023
  2024; B. Romanowska; Odpowiedzi na anonimowe pytania uczestników do szkolenia GIS  2023; B. Romanowska; Pomieszczenia higienicznosanitarne obiektach użyteczności publicznej , zakładach pracy i zamieszkania zbiorowego 2016; PZH; Wytyczne higienicznosanitarne dla
01 czerwca 2023
  2021; W. Grzesińska; Zasady prawidłowego projektowania  technologicznego zakładów spożywczych, w tym  gastronomicznych, zgodnie z wymiaganiami dobrych  praktyk (gmp/ghp) 2018; A. Charkowska; Wentylacja kuchni zbiorowego żywienia (przemysłowych) 2016; Marianna Gach; Wymagania
01 czerwca 2023
  2021; Aereco; Wentylacja garaży 2018; A. Charkowska; Wentylacja bytowa garaży zamkniętych 2014; A. Charkowska; Wentylacja bytowa (ogólna) garaży i parkingów wielokondygnacyjnych
01 czerwca 2023
  2023; B. Romanowska, I. Paprzycka; Plan zagospodarowania działki lub terenu w aspekcie wymagań sanitarnohigienicznych.
02 czerwca 2023
  2024; Polska bez barier; Dostępność lokali usługowych - materiały ze szkolenia 2024; Polska bez barier; Dostępność lokali usługowych - przepisy 2023; Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa; Standardy dostępności budynków do potrzeb
04 czerwca 2023
  2024; Aereco; Skuteczna wentylacja 2023; A. Mikołajczak; Zagadnienia wentylacji jednostek mieszkalnych z aneksem kuchennym 2023; B. Romanowska; Czerpnie i wyrzutnie w instalacjach wentylacji mechanicznej 2022; A. Staszowska; Źródła uciążliwości zapachowej
04 czerwca 2023
  2023; J. Chudzicki; Zabezpieczenia instalacji wody ciepłej przed rozwojem bakterii Legionella 2023; B. Romanowska; Łączenie pionów kanalizacyjnych w budynku 2021; J. Chudzicki;  Zabezpieczenia pomieszczeń zagłębionych przed zalaniem 2021; J. Chudzicki;
04 czerwca 2023
  2024; J. Radosz; Uciążliwość hałasu a realizacja podstawowych zadań  przez pracownika 2018; Ecophon; PN-B-02151-4:2015-06 prezentacja 2018; Ecophon; PN-B-02151-4:2015-06 komentarze 2014; A. Pawlak ; Aspekty prawne związane ze stosowaniem norm oświetlenia
02 czerwca 2023
  2023; opracowanie zbiorowe SRSH; Wybrane zagadnienia problemowe; prezentacja ze spotkania z dnia 25.01.2023 2023; B. Romanowska; Warsztaty ze znajomości zagadnień higienicznych i zdrowotnych, weryfikacja dokumentacji projektowej 2023; B. Romanowska, I.

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

ZESTAWIENIE TEMATYCZNE PREZENTACJI

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com