04 czerwca 2023
  2023; J. Chudzicki; Zabezpieczenia instalacji wody ciepłej przed rozwojem bakterii Legionella 2023; B. Romanowska; Łączenie pionów kanalizacyjnych w budynku 2021; J. Chudzicki;  Zabezpieczenia pomieszczeń zagłębionych przed zalaniem 2021; J. Chudzicki;
04 czerwca 2023
  2024; Aereco; Skuteczna wentylacja 2023; A. Mikołajczak; Zagadnienia wentylacji jednostek mieszkalnych z aneksem kuchennym 2023; B. Romanowska; Czerpnie i wyrzutnie w instalacjach wentylacji mechanicznej 2022; A. Staszowska; Źródła uciążliwości zapachowej
02 czerwca 2023
  2023; opracowanie zbiorowe SRSH; Wybrane zagadnienia problemowe; prezentacja ze spotkania z dnia 25.01.2023 2023; B. Romanowska; Warsztaty ze znajomości zagadnień higienicznych i zdrowotnych, weryfikacja dokumentacji projektowej 2023; B. Romanowska, I.
02 czerwca 2023
  2024; M. Mermer; Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Zakres i forma projektu budowlanego Tekst ze zmianami "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" Tekst

Główny InspektoratSanitarny.

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie:

pliki do pobrania

Wykaz aktów prawnych:

WYBRANE ODPOWIEDZI    NA PRZESŁANE PYTANIA 

WYJAŚNIENIA PRZEPISÓW PRAWNYCH

ZESTAWIENIE NORM

OPINIOWANIE PROJEKTÓW USTAW I ROZPORZĄDZEŃ

ZASADY UZGADNIANIA PROJEKTÓW

SRSH otrzymało kolejkną prośbę o wniesienie uwag do zmian Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Ewentualne uwagi proszę wysyłąć na adres mailowy Stowarzyszenia.

Link do propozycji zmian 

 

AKTUALNOŚCI:

NOWE  MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com