Główny InspektoratSanitarny.

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie:

pliki do pobrania

Wykaz aktów prawnych:

WYBRANE ODPOWIEDZI    NA PRZESŁANE PYTANIA 

WYJAŚNIENIA PRZEPISÓW PRAWNYCH

ZESTAWIENIE NORM

OPINIOWANIE PROJEKTÓW USTAW I ROZPORZĄDZEŃ

ZASADY UZGADNIANIA PROJEKTÓW

AKTUALNOŚCI:

NOWE  MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

04 czerwca 2023
  2023; B. Romanowska; Czerpnie i wyrzutnie w instalacjach wentylacji mechanicznej 2022; A. Staszowska; Źródła uciążliwości zapachowej w pomieszczeniach i metody jej usuwania 2021; Aereco; Skuteczna wentylacja 2019; A. Charkowska; Wentylacja
04 czerwca 2023
  2023; B. Romanowska; Łączenie pionów kanalizacyjnych w budynku 2021; J. Chudzicki;  Zabezpieczenia pomieszczeń zagłębionych przed zalaniem 2021; J. Chudzicki;  Zabezpieczenie instalacji przed wtórnym zanieczyszczeniem 2021; J. Chudzicki; Zagadnienia higieniczno-sanitarne w
02 czerwca 2023
  2023; opracowanie zbiorowe SRSH; Wybrane zagadnienia problemowe; prezentacja ze spotkania z dnia 25.01.2023 2023; B. Romanowska; Warsztaty ze znajomości zagadnień higienicznych i zdrowotnych, weryfikacja dokumentacji projektowej 2023; B. Romanowska, I.
02 czerwca 2023
  2023; B. Romanowska; Wymagania dla budynków w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych 2018; Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; Dostępność Plus 2017; Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa; Standardy dostępności budynków do potrzeb osób
01 czerwca 2023
  2023; B. Romanowska; Pomieszczenia higienicznosanitarne obiektach użyteczności publicznej , zakładach pracy i zamieszkania zbiorowego 2016; PZH; Wytyczne higienicznosanitarne dla saun
01 czerwca 2023
  2023; B. Romanowska, I. Paprzycka; Plan zagospodarowania działki lub terenu w aspekcie wymagań sanitarnohigienicznych.
01 czerwca 2023
  2023; B. Romanowska, I. Paprzycka; Wymagania higieniczne i zdrowotne stawiane przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej obiektów usługowych: zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej,  tatuażu. 2023; Artykuł; Wirusowe choroby zakaźne - czy są
01 czerwca 2023
  2023; K. Baczewska, P. Augustynek; Wymagania dla wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w placówkach opieki i wychowania 2023; B. Romanowska; Wymagania dla placówek wychowania przedszkolnego 2023; B. Romanowska; Wymagania dla żłobków

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com