Obecne przepisy prawa nie przewidują obowiązku zgłoszenia rozpoczęcia ww. mobilnej działalności do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Państwowa Inspekcja Sanitarna może dokonać „odbioru” wyłącznie na życzenie zainteresowanych. Działalność kosmetyczną, która jest prowadzona mobilnie, regulują między innymi przepisy:

  • ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi[1], w szczególności art. 16,
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach[2], w zakresie postępowania z odpadami,

W latach 2012-2016 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH wraz z partnerami realizował Projekt pn. „Zapobieganie zakażeniom HCV”, składający się z 5 głównych działań. Główny Inspektorat Sanitarny był partnerem Projektu nr 5 pn. „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV,HIV)”. Projekt 5 miał charakter edukacyjny i skupiał się na edukacji m.in. pracowników sektora usług pozamedycznych, które przebiegają z naruszeniem ciągłości tkanek ludzkich, co przy braku zachowania odpowiednich procedur higienicznych może stanowić zagrożenie w postaci przeniesienia zakażenia drogą krwiopochodną. W ramach Projektu 5 została stworzona platforma e-learningowa, na której można zapoznać się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez wybitnych ekspertów. Zachęcam do skorzystania - link do platformy i strony Projektu to:

http://www.hcv.pzh.gov.pl/Page/projekt-5-1/produkty-projektumaterialy-do-pobrania-2

 

ODPOWIEDZI NA ZADAWANE PYTANIA  

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com