Jakie wymogi sanitarno-higieniczne obowiązują mobilną działalność usług kosmetycznych/fryzjerskich /tatuażu/odnowy biologicznej?

Który organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy poinformować w przypadku stwierdzenia nieodpowiednich warunków sanitarno-higienicznych w trakcie świadczenia usług kosmetycznych/fryzjerskich/tatuażu/odnowy biologicznej?

Czy pracownicy wykonujący usługi kosmetyczne/fryzjerskie/tatuażu/odnowy biologicznej powinni posiadać zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych lub orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych?

Jakie dokumenty najczęściej są wymagane do okazania przez przedsiębiorcę przy kontroli przez Państwowa Inspekcję Sanitarną usług kosmetycznych/ fryzjerskich/tatuażu/odnowy biologicznej?

Jakie wymogi muszą spełniać urządzenia do sterylizacji wykorzystywane przez przedsiębiorców oferujących usługi kosmetyczne/fryzjerskie/tatuażu/odnowy biologicznej?

Czy przedsiębiorca oferujący usługi kosmetyczne/fryzjerskie/tatuażu/odnowy biologicznej ma obowiązek wykonywania sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku?

Jakie wymagania sanitarnohigieniczne obowiązują dla lokalu usługowego z przeznaczeniem na usługi kosmetyczne/fryzjerskie/tatuażu/odnowy biologicznej?

ODPOWIEDZI NA ZADAWANE PYTANIA  

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com