Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajduje się Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wykonywania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, która odnosi się do kwestii zawartej w zapytaniu.

Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/gis/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-wykonywania-badan-do-celow-sanitarno-epidemiologicznych-w-tym-na-potrzeby-osob-pracujacych-z-zywnoscia-w-zwiazku-z-trwajaca-pandemia-covid-19

 

 

ODPOWIEDZI NA ZADAWANE PYTANIA  

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com