Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U. z 2022 r. poz. 332)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000332

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 3365 z późn. zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000336

 

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określające zasady warunki oraz organizacje udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

https://www.termedia.pl/Wytyczne-Polskiego-Towarzystwa-Anestezjologii-i-Intensywnej-Terapii-okreslajace-zasady-warunki-oraz-organizacje-udzielania-swiadczen-zdrowotnych-w-dziedzinie-anestezjologii-i-intensywnej-terapii,144,39350,1,0.html

 

Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1541 z późn. zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001541

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 237)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000237

 

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA, RATOWNICTWO MEDYCZNE

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com