Anestezjologia i intensywna terapia, ratownictwo medyczne

Działalność lecznicza weterynaryjna

Prawo farmaceutyczne, sklepy medyczne

Postępowanie ze zwłokami

Odpady medyczne

Zdrowie psychiczne

Rehabilitacja, lecznictwo uzdrowiskowe, centrum urazowe

Prokreacja, bank komórek, bank tkanek i narządów

Opieka nad uczniami

Stomatologia

Histopatologia, patomorfologia

Diagnostyka laboratoryjna, radiologia

Świadczenia gwarantowane

Przepisy ogólne

OCHRONA ZDROWIA

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com