Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1185)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001185

 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 442)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000442

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2015 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia banku komórek rozrodczych i zarodków (Dz. U. z 2015 r. poz. 1752)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001752

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2015 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1750)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001750

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ośrodków dawców szpiku (Dz. U. z 2010 r. nr 54 poz. 330)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100540330

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek (Dz. U. z 2006 r. nr 218 poz. 1598)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20062181598

 

PROKREACJA, BANK KOMÓREK, BANK TKANEK I NARZĄDÓW

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com