Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. z 2024 r. poz. 373)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000373

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 pażdziernika 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. 2024 poz. 154)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000154

 

Wymagania jakie powinien spełniać  dział farmacji szpitalnej określił Główny Inspektor Farmaceutyczny w komunikacie nr 3 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie wymogów lokalowych i kadrowych dotyczących działów farmacji szpitalnej oraz obowiązków podmiotu wykonującego działalność leczniczą związanych z utworzeniem w przedsiębiorstwie tego podmiotu działu farmacji szpitalnej.

https://archiwum.gif.gov.pl/download/1/4084/repgifpdf-yKOKOGIF_2011-11-15-03.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz. U. z 2023 r. poz. 69)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000069

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000172

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 z późn.  zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002301

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. z 2022 r. poz. 1737)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001737

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę (Dz. U. z 2022 r. poz. 153)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000153

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 21 poz. 118)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20090210118

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną (Dz. U. z 2002 r. nr 161 poz. 1337)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20021611337

 

Rozporządzenie Ministra Obrany Narodowej z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrany Narodowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 208, poz. 1770)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20022081770

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną (Dz.U. z 2002 r. Nr 161 poz. 1337)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20021611337

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1287)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001287

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1570)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001570

 

PRAWO FARMACEUTYCZNE, SKLEPY MEDYCZNE

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com