Standardy organizacyjne oraz standardy postępowania w patomorfologii. Wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii.

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAIQw7AJahcKEwiw64fMg7uAAxUAAAAAHQAAAAAQAg&url=https%3A%2F%2Fzdrowie.gov.pl%2Fuploads%2Fpub%2Fpages%2Fpage_1053%2Ftext_images%2Fstandardy_patomorfologia.pdf&psig=AOvVaw1WyQiPTherOLsU3ZzhtMAU&ust=1690964306396550&opi=89978449

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii (Dz. U. z 2017 r. poz. 2435)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002435

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U.
z 1972 r. nr 17 poz. 123)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19720170123

 

HISTOPATOLOGIA, PATOMORFOLOGIA

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com