Ustawa  z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z  2024 r. poz. 924)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000924

 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 799)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000799

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.146 )

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000146

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu (Dz.U. 2023 poz. 2820)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002820

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa (Dz.U. 2023 poz. 2482)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002482

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2023 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030 (Dz.U. 2023 poz. 2480)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002480

 

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz.U. 2023 poz. 1972)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001972

 

Wytyczne Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2022 r. w zakresie wymogów prawidłowego funkcjonowania pralni dla podmiotów świadczących usługi pralnicze na rzecz podmiotów świadczących usługi lecznicze (szpitali)

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAIQw7AJahcKEwjQyOTYhbuAAxUAAAAAHQAAAAAQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Fzdrowie%2Fwytyczne-ministra-zdrowia-w-zakresie-wymogow-prawidlowego-funkcjonowania-pralni-dla-podmiotow-swiadczacych-uslugi-pralnicze-na-rzecz-podmiotow-swiadczacych-uslugi-lecznicze-szpitali&psig=AOvVaw3O-Hp4HWqCariDdhy4Nq9D&ust=1690965008078294&opi=89978449

 

Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia   

https://www.gov.pl/web/psse-szamotuly/ogolne-wytyczne-dla-podmiotow-wykonujacych-procesy-dekontaminacji-w-tym-sterylizacji-wyrobow-medycznych-przy-udzielaniu-swiadczen-zdrowotnych

 

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1831)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001831

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1324)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001324


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 271)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000271

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz.U. 2022 poz. 402)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000402

 

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002527

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2021r, poz. 861 z późn. zm.)

uchylony

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2020 r.  w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i obiekty podmiotów leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 672)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000672

 

Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 26 marca  2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego w izolatoriach (Dz. U. z 2020r, poz. 539 z późn. zm.)

uchylony

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 696)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000696

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2012 r. poz. 808 z późn. zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000808

 

PRZEPISY OGÓLNE

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com