Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie musi spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1021)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001021

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 175)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000175

 

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 24)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000024

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 listopada 2021 r.  w sprawie unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2245)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002245

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1952 )

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001952

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 829)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000829

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych (Dz. U. z 2004 r. nr 194 poz. 1994)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041941994

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych (Dz. U. z 2004 r. nr 194 poz. 1993)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041941993

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych (Dz. U. z 2004 r. nr 194 poz. 1991 z późn. zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041941991
 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych (Dz. U. z 2004 r. nr 194 poz. 1990)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041941990

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych (Dz. U. z 2004 r. nr 194 poz. 1992)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041941992

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA WETERYNARYJNA

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com